PLATEBNÍ INFORMACE

 • Platba musí být provedena 15 dnů před zahájením vybraného turnusu. Pokud se hlásíte „na poslední chvíli“, platbu provedete po domluvě s pracovníkem kanceláře Léta dětí.
 • Děti lze přihlašovat na jednotlivé týdny i v průběhu léta, nezaručujeme však, že ve Vámi vybraných turnusech budou volná místa. Pokud Vám volná místa potvrdíme, proveďte ihned platbu.
 • V ceně turnusu je zahrnuto:
  • oběd, dopolední + odpolední svačina,
  • zajištění pitného režimu,
  • výtvarný, herní a sportovní materiál,
  • odměny pro děti, příprava a realizace programu,
  • instruktoři, vedoucí, popř. trénéři,
  • lékárnička,
  • zdravotník,
  • skladník,
  • DPH
  • U některých turnusů je možné, že se vyskytnou náklady navíc – např. vstupy do muzeí, hradů, ZOO, bazén, cestovné za výlety, programy „na klíč“…

PLATBU ZA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY UHRAĎTE
na účet u KB:

Číslo účtu: 107-4900270207/0100
Variabilní symbol: 9097 4011

Text pro příjemce – NUTNO UVÉST:    Jméno dítěte + označení tábora a turnusu!!!
– Léto předškoláků MRŇOUSKOV – zkratka „M“ +  kód turnusu, např. Jana Nováková, M – A1
– Léto dětí – zkratka „LD“ +  kód turnusu, např. Jan Novák, LD – C2
– Léto teenagerů „LT“ +  kód turnusu, např. Jarmila Nováková, LT – B3