ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU


POZOR - uživatelské jméno nesmí obsahovat mezeru ani nestandardní znaky 9 , ; ? a pod.
Vložte heslo
Kontrolní zadání hesla

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE

Věk, jehož dítě dosáhne dne 1. 7. 2020.
Jedná se o technický údaj - bude doplněn automaticky po zadání data narození dítěte.

Jedná se o technický údaj - bude doplněn automaticky po zadání data narození dítěte
Prosím, respektujte doporučené věkové kategorie při přihláškách na tábory.
Vaše dítě spadá do věkové kategorie PŘEDŠKOLÁK
Prosím, respektujte doporučené věkové kategorie při přihláškách na tábory.
Vaše dítě spadá do věkové kategorie DĚTI
Prosím, respektujte doporučené věkové kategorie při přihláškách na tábory.
Vaše dítě spadá do věkové kategorie TEENAGER
1. Kontaktní osoba (Povinná informace) *
- zákonný zástupce (matka, poručnice), opatrovnice.
Vyplňte prosím jméno a příjmení, kontaktní telefon i vztah k dítěti v době trvání akce.
1. kontaktní osoba: Jméno a příjmení
1. kontaktní osoba: Telefon
1. kontaktní osoba: Vztah k dítěti

2. Kontaktní osoba
- zákonný zástupce (otec, poručník), opatrovník, popř. jiná blízká osoba.
Vyplňte prosím jméno, příjmení, kontaktní telefon i vztah k dítěti v době konání akce

2. kontaktní osoba: Jméno a příjmení
2. kontaktní osoba: Telefon
2. kontaktní osoba: Vztah k dítěti

3. Kontaktní osoba
Pokud vyzvedává dítě jiná pověřená osoba než zákonný zástupce, vyplňte prosím jméno, příjmení, kontaktní telefon i vztah k dítěti v době konání akce.

Pověřená osoba: Jméno a příjmení
Pověřená osoba: Telefon
Pověřená osoba: Vztah k dítěti

PLATEBNÍ ÚDAJE